Резултати од испитот по предметот Бази на податоци одржан на 11.01.2018

Print

Резултати од испитот по предметот Бази на податоци одржан на 11.01.2018

Индекс бр. Оцена
1147 5
1152 9
1165 7
1169 5
1185 6
1187 5
1188 5
1191 6
1192 6
1194 5
1199 6
1212 5
1214 7