Резултати од испитот по предметот Бази на податоци одржан на 31.08.2017

Print

Резултати од испитот по предметот Бази на податоци одржан на 31.08.2017

Број на индекс Оцена
1165 5
1184 5
1192 5
1129 6
1163 6
1181 7
1155 5
1191 5
1149 7
1204 6