Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Бази на податоци

Резултати од испитот по предметот Бази на податоци одржан на 26.01.2017

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Бази на податоци одржан на 26.01.2017

Индекс Вкупно поени Оцена
1096 53 6
1100 7 5
994 57 6
1114 93 10
1094 97 10
1111 9 5
1071 8 5
987 26 5
993 4 5
1227 16 5
995 54 6
1109 51 6
1129 8 5
1128 53 6
976 52 6
988 10 5
1090 1 5
855 4 5
1087 10 5
1002 6 5
1134 56 6

 

 

 

Резултати од испитот Бази на податоци одржан на 12.01.2017

E-mail Print PDF

 

Резултати од испитот Бази на податоци одржан на 12.01.2017

 

бр. Индекс Вкупно поени Оцена
1094 13 5
987 13 5
1101 27 6
1109 15 5
1061 30 7
1136 18 5
993 13 5
1090 12 5
1111 13 5
995 8 5
1227 18 5
1114 22 5
1133 20 5
1128 9 5
1134 9 5
1048 28 6
Критериум Оцена
25 29 6
30 34 7
35 39 8
40 44 9
45 50 10
 

Резултати од испитот по предметот Бази на податоци одржан на 26.08.2016

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Бази на податоци одржан на 26.08.2016

Индекс оцена
1080 7
1087 5
1064 6
1136 5
1083 8
1073 10
1086 8
988 5
1048 5
1103 5
1090 5
1111 5
1129 5
1089 8
978 5
1002 5
1128 5
1109 5

 

 

 

 

Резултати од испитот по предметот Бази на податоци одржан на 05.05.2016

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Бази на податоци одржан на 05.05.2016

 

Број на индекс Вкупно поени Оцена
973 30 5
976 20 5
987 37 5
988 28 5
993 6 5
994 6 5
1047 53 6
1048 27 5
1049 27 5
1050 44 5
1051 38 5
1052 19 5
1053 33 5
1054 44 5
1055 49 5
1056 39 5
1059 24 5
1061 48 5
1063 63 7
1065 68 7
1066 32 5
1067 42 5
1070 32 5
1071 34 5
1072 59 6
1073 79 8
1074 26 5
1075 48 5
1076 52 6
1078 42 5
1079 59 6
1081 27 5
1082 69 7
1086 24 5
1087 36 5
1090 44 5
1094 20 5
1097 40 5
1100 10 5
1101 40 5
1102 23 5
1106 40 5
1107 42 5
1109 15 5
1111 16 5
1114 34 5
1115 33 5
1116 27 5
1118 40 5
1119 12 5
1120 40 5
1125 25 5
1128 19 5
1130 20 5
1133 20 5
1136 32 5
1138 19 5
1213 38 5
1227 41 5

 

 

 

 

Редовност-Бази на податоци 2016

E-mail Print PDF
Студентите кои се на списокот подолу, немаат право на потпис.
Останатите студенти кои не се на овој список, имаат право на потпис.
Бр. индекс Вкупно минуси
1142 10
1092 7
1127 5
1085 5
1110 5
 


Page 2 of 3