Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ГеоИнформациони системи

Резултати од испитот по ГеоИС одржан на 25.01.2017

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по ГеоИС одржан на 25.01.2017

734 усно
801 7
1074 7
1086 8
965 8
1072 9
1114 8
865 5
554 5
1051 5
904 5
1096 5
1052 5
1121 5
726 5
990 5
791 5
1049 5
749 5
1048 5
755 5
1066 5
1083 5

 

 

 

Резултати од испитот по ГеоИС одржан на 11.01.2017

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по ГеоИС одржан на 11.01.2017

Индекс Оценка
1121 5
1082 усно
882 усно
1107 усно
1067 усно
1081 усно
1063 усно
1097 5
930 5
1047 10
1066 5
1051 5
726 5
865 5
1083 5
1049 5
1087 5
1125 9
1061 5
755 5
1079 5
1072 5
1050 9
1054 7
990 5
953 5
1095 9
943 8
1070 9
1120 9
963 8
1073 9

Усниот испит ќе се одржи на 23.01.2017,  со почеток во 13h.

 

 

 

Промена на распоредот на часови за втор циклус на студии

E-mail Print PDF

Промена на распоредот на часови за втор циклус на студии

Се информираат студентите дека предавањата на втор циклус на студии за предметите Современ катастар, Земјишни информациони системи и WEB ГeoИС ќе се реализираат согласно следниот распоред:

Современ катастар................................ Среда 17h (213)

WEB ГеоИС.............................................. Четврток 17h (213)

Земјишни информациони системи..........Петок 17h (213)

 

 

Втор рок за испит по предметот Софтверски пакети

E-mail Print PDF

Втор рок за испит по предметот Софтверски пакети

Испитот по предметот Софтверски пакети во геодезијата во вториот испитен рок ќе се одржи на  рок 13.09.2016 со почеток во 9h.

 

 

Резултати од испитот по предметот ГеоИС одржан на 29.08.2016

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот ГеоИС одржан на 29.08.2016

939 усно
809 усно
905 усно
1012 усно
987 усно
966 7
301 6
909 7
337 усно
848 усно
989 6
995 6
897 6
941 7

Усниот испит по предметот ГеоИС ќе се одржи на 06.09.2016 (вторник) со почеток во 10 часот.

 


Page 2 of 6