Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ГеоИнформациони системи

Резултати по ГИС и Катастар

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 27.01.2015

828 усно

878 усно

669 усно

 

Резултати од испитот по предметот ГеоИС одржан на 26.01.2015

848 усно

886 усно

826 усно

878 усно

523 да се јави кај професорот

544 да се јави кај професорот

 

Усниот испит по предметите Kатастар и ГеоИС ќе се одржи во понеделник 02.02.2015  со почеток во 10h.

 

Промена на терминот за вежби по ГеоИС

E-mail Print PDF
Вежбите по предметот ГеоИС кои се одржуваа во терминот од 17h  во среда, се преместуваат во понеделник после предавањата по ГеоИС и ќе се одржуваат со почеток од 17h во геодетската лабараторија.
 

Резултати по предметите ГеоИС, Катастар, Земјиштно право и Менаџмент на недвижности

E-mail Print PDF

Резултати по предметите ГеоИС, Катастар, Земјиштно право и Менаџмент на недвижности

Катастар Земјишно право и регулативи
742 7 889 7
737 7 909 6
735 6 919 6
745 6 849 7
608 6 850 8
815 6 924 6
598 усно 921 6
601 усно 902 6
628 усно 871 8
612 усно 633 7
887 7
809 8
ГеоИнформациони Системи 913 усно
858 усно
792 6 865 усно
775 6
824 6
628 7
601 6
769 6
598 6
612 8
797 6
737 6
735 6
763 6
779 усно
774 усно

 

Усниот испит ќе се одржи на 10.09.2014 со почеток во 17:15

 

Резултати од испитите ГеоИС, Катастар и Менаџмент со недвижности

E-mail Print PDF

Резултати по предметот ГеоИС

793.......................... усно

709.......................... усно

 

Катастар

807.......................... усно

757.......................... усно

763.......................... усно

781.......................... усно

292.......................... усно

778.......................... усно

676.......................... 8

 

Менаџмент со недвижности

824.......................... 8

 

Резултатите по предметот земјишно право и регулативи ќе бидат дополнително објавени.

   


Page 5 of 6