Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ГеоИнформациони системи

Промена на терминот за вежби по ГеоИС

E-mail Print PDF
Вежбите по предметот ГеоИС кои се одржуваа во терминот од 17h  во среда, се преместуваат во понеделник после предавањата по ГеоИС и ќе се одржуваат со почеток од 17h во геодетската лабараторија.
 

Резултати по предметите ГеоИС, Катастар, Земјиштно право и Менаџмент на недвижности

E-mail Print PDF

Резултати по предметите ГеоИС, Катастар, Земјиштно право и Менаџмент на недвижности

Катастар Земјишно право и регулативи
742 7 889 7
737 7 909 6
735 6 919 6
745 6 849 7
608 6 850 8
815 6 924 6
598 усно 921 6
601 усно 902 6
628 усно 871 8
612 усно 633 7
887 7
809 8
ГеоИнформациони Системи 913 усно
858 усно
792 6 865 усно
775 6
824 6
628 7
601 6
769 6
598 6
612 8
797 6
737 6
735 6
763 6
779 усно
774 усно

 

Усниот испит ќе се одржи на 10.09.2014 со почеток во 17:15

 

Резултати од испитите ГеоИС, Катастар и Менаџмент со недвижности

E-mail Print PDF

Резултати по предметот ГеоИС

793.......................... усно

709.......................... усно

 

Катастар

807.......................... усно

757.......................... усно

763.......................... усно

781.......................... усно

292.......................... усно

778.......................... усно

676.......................... 8

 

Менаџмент со недвижности

824.......................... 8

 

Резултатите по предметот земјишно право и регулативи ќе бидат дополнително објавени.

 
 

Топографски клуч 1:25000

E-mail Print PDF

Топографскит клуч во размер 1:25000 може да се најде на следната адреса

http://www.katastar.gov.mk/userfiles/file/KARTOGRAFIJA-DEF.pdf

 

 


Page 5 of 5