Страна на катедрите по геодезија

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Менаџмент на недвижности


Матријали од обуката за проценители

E-mail Print PDF

Матријали од обуката за проценители одржана во месец Април 2013 год.

Се информираат сите учесници  на обуката за проценители која се одржа на Градежниот факултет - Скопје во текот на месец Април 2013 год. дека како матријали кои се дозволени за користење на испит се следните:

 

 • Закон за проценка
 • Методологија за процена на недвижен имот
 • Закон за просторно и урбанистичко планирање
 • Закон за градежно земјиште
 • Закон за градење
 • Закон за катастар
 • Закон за трговски друштва
 • Закон за сопственост и други стварни права

 

Други матријали, освен претходно наведените не е дозволено да бидат користени во текот на испитот.

 

Повеќе податоци околу матријали за полагање на испитот и методологијата за проценка можете да најдете на страната на министерството за транспорт и врски.

 

 


Page 2 of 2