Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Соопштенија за испити


S O O P S T E N I E

E-mail Print PDF

SE IZVESTUVAAT STUDENTITE OD VTOR CIKLUS NA STUDII PO GEODEZIJA DEKA ISPITOT KAJ PROF. LAZO DIMOV ZAKAZAN ZA 19.09.2015 GOD. (SABOTA) SE PREZAKAZUVA ZA 23.09.2015 GOD. (SREDA) SO POCETOK OD 17.00 CASOT.

 

SKOPJE, 18.09.2015 GOD.                                                                                   OD PREDMETNIOT NASTAVNIK

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

E-mail Print PDF

                                                                  С О О П Ш Т Е Н И Е

Испитот по предметите од втор циклус на студии по геодезија кај Проф. Лазо Димов во септемвриската испитна сесија ке се одржи во следните термини:

Прв испитен рок: 05.09.2015 год. (сабота) со почеток од 9.00 часот

 Втор испитен рок: 19.09.2015 год. (сабота) со почеток од 9.00 часот

 

Скопје, 20.08.2015 год.                                      ОД ПРЕМЕТНИОТ НАСТАВНИК

   

Резултати од испитот по Геодетска мерна технологија (предсесија) од 19.12.2017 г.

E-mail Print PDF

Р Е З У Л Т А Т И

од испитот во предесија по ГЕОДЕТСКА МЕРНА ТЕХНОЛОГИЈА

одржан на 19.12.2017 година.

Резултати од парциалниот испит по Геодетска мерна технологија

индекс

парциална оценка

482

9

1181

10

1235

8

1241

10

1246

9

1248

10

1282

9

1288

9

Студентите чии што броеви на индекс не се на овој список го немаат положено парциалниот испит.

НАПОМЕНА:Практичниот дел од испитот за студентите чии што индекси се во претходната табела ќе се одржи во договор со предметниот наставник.

Скопје, 23.12.2017 г.

Од предметниот наставник


 

   


Page 5 of 6