Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Соопштенија за испити


Резултати од писмениот дел од испитот по Основи на геодезија одржан на 18.05.2018 г.

E-mail Print PDF

Р Е З У Л Т А Т И

од писмениот дел на испитот по ОСНОВИ НА ГЕОДЕЗИЈА

одржан на 18.05.2018 година.

Писмениот дел од испитот по Основи на геодезија го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

Индекс

Поени

1261

54

1262

Условно

1270

Условно

1304

Условно

1311

Условно

1314

64

1319

52

1320

Условно

1323

Условно

1325

78

1326

56

1334

64

1351

Условно

1356

100

Усниот дел од испитот ќе се одржи во договор со предметниот наставник по завршетокот на Геодетската пракса во Охрид.

Скопје, 22.05.2018 г.

 

Од предметниот наставник

 

 

Соопштение за усните делови од испитите по Основи на геодезија и Геодезија 1 (мај /јуни прв рок 2018)

E-mail Print PDF

 

Соопштение

Усните испити по предметите Основи на геодезија и Геодезија 1 ќе се одржат на 19.06.2018 г. (вторник) со почеток од 9 часот.

 

 

Скопје, 8.06.2018 г.

 

Од предметниот наставник

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПИТ ВТОР ЦИКЛУС

E-mail Print PDF

ИСПИТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ПО ГЕОДЕЗИЈА КАЈ ПРОФ. ЛАЗО ДИМОВ ВО ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА КЕ СЕ ОДРЖАТ ВО СЛЕДНИТЕ ТЕРМИНИ:

ПРВ РОК:  17.06 2016 ГОД. (ПЕТОК) СО ПОЧЕТОК ОД 9.00 ЧАСОТ

ВТОР РОК:  06.07.2016 ГОД. (СРЕДА) СО ПОЧЕТОК ОД 16.00 ЧАСОТ

 

СКОПЈЕ, 13.06.2016 ГОД.                                       ОД ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК

 

СООПШТЕНИЕ - Резултати од писмениот дел по Основи на геодезија одржан 14.01.2016 г.

E-mail Print PDF

Погледнете резултати

Колегите кои се положени под "условно" треба да покажат повеќе знаење на усниот дел од испитот.

Оние колеги кои сакаат да го одложат терминот за усниот дел на испитот закажан за 21.01.2016 година, ќе може да полагаат усен дел од испитот на терминот за писмен испит во вториот рок од 28.01.2016 г. (терминот според официалниот распоред на испити).

Сите колеги кои планираат да одложат, ќе ги замолам да ме информираат на e-mail за тоа.

Од предметниот наставник.

 

 

 

ПРАКСА ЗА ВТОР ЦИКЛУС

E-mail Print PDF

Студентите од втор циклус на студии на студиската програма по геодезија во текот на четвртиот семестар имаат обврска да проследат одредени содржини по предметната програма ГЕОДЕТСКА ПРАКСА.  Согласно предметната програма обврските се поделени во три делови.

Првиот дел се состои во посета на објекти на територијта на РМ во траење од три денови.

Вториот дел се состои во посета на Агенцијата за катастар на недвижности и запознавање со организационата поставеност и активностите на Агенцијата, во траење од два дена.

Третиот дел се состои во работно ангажирање во геодетски компании во траење од пет денови. Кандидатите (студентите) сами вршат избор на фирма и термин на изведување. Обврска на кандидатите е предметните наставници да ги информираат за фирмата и терминот на изведување на третиот дел од праксата.

Во овој момент дефинирани се активностите за спроведување на првиот дел од праксата. Истиот ке се одвива во периодот од 8 мај (недела) до 10 мај (вторник) 2016 година.

Поаѓање за Охрид на 8 мај во 8.00 часот од Гаредежен факултет - Скопје. Попатно ке се посетат следните објекти: Брана Маврово, фундаментални точки од нивелманската и гравиметриската мрежа на РМ, мост на Дебарско езеро, перманентна ГПС станица во Охрид. Пристигнување во Охрид во вечерните часови и сместување во Универзитетското одморалиште на база на полупансион.

Поаѓање од Охрид за Берово на 9 мај после доручек. Попатно ке бидат посетени Прилепска брана и точки од ГПС, нивелманската и гравиметриската мрежа на РМ. Предвидена е пауза за ручек (најверојатно во Прилеп). Пристигнување во Берово во вечерните часови и сместување во хотел МАНАСТИР на база на полупансион.

На 10 мај после доручек е предвидена посета на брана Ратевска река и поаѓање за Скопје.

Трошоците за превоз се на товар на Градежен факултет, додека трошоците за сместување и исхрана се на товар на кандидатите (студентите). Цената на полупансион во Универзитетското одморалиште во Охрид изнесува 1 080,0 денари, додека во хотел манастир во Берово полупансионот изнесува околу 1 300,00 денари.

Присуството на Праксата е задолжително. Студентите кои нема да ја обават Геодетската пракса во целост нема да добијат потпис во индекс.

За подетални информации студентите може да ги контактираат предметните наставници:

Проф. д-р Лазо Димов и Проф. д-р Златко Србиновски лично или преку e-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Скопје, 26.04.2016

 


Page 5 of 7