Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Соопштенија за испити


Резултати од испитот по Геодезија 2 одржан на 1.02.2018 г.

E-mail Print PDF

 

Р Е З У Л  Т А Т И

од испитот по ГЕОДЕЗИЈА 2

одржан на ден 1.02.2018 година.

Испитот по Геодезија 2 го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

оценка

725

7

1060

7

1068

6

1080

6

1128

6

1147

6

1199

6

Забелешка: Кандидатите чии што индекси не се прикажани во горната табела не го положиле испитот.

Напомена: Студентот со индекс бр. 1060 треба да се јави кај предметниот наставник.

Скопје, 4.02.2018 г.

Од предметниот наставник

 

 

Резултати од усен испит по Геодезија1 одржан на 5.02.2018 г.

E-mail Print PDF

Р Е З У Л  Т А Т И

од усниот дел од испитот по ГЕОДЕЗИЈА 1

одржан на ден 5.02.2018 година.

Испитот го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

оценка

1030

6

1064

6

1088

6

1100

6

1106

6

1151

7

1153

6

1155

6

1157

6

1169

7

1216

6

1231

7

1269

7

1278

6

Кандидатите со броевите на индекс 1020, 1030, 1100, 1106 и 1155 треба да донесат пријава кај предметниот наставник.

Скопје, 5.02.2018 г.

Од предметниот наставник
 

Резултати од испитот по Геодетска мерна технологија одржан на 31.01.2018 г

E-mail Print PDF

Р Е З У Л Т А Т И

од испитот по ГЕОДЕТСКА МЕРНА ТЕХНОЛОГИЈА

одржан на 31.01.2018 година.

Резултати од парциалниот испит по Геодетска мерна технологија

индекс

парциална оценка

1259

8

1293

9

Студентите чии што броеви на индекс не се на овој список, а присуствувале на усниот дел од испитот го немаат положено парциалниот испит.

НАПОМЕНА:Практичниот дел од испитот ќе се одржи на 6.02.2018 г. (вторник) со почеток од 11 часот.

Скопје, 1.0.2018 г.

Од предметниот наставник
 

Резултати од усниот дел од испитот по Основи на геодезија одржан на 31.01.2018 г

E-mail Print PDF

Р Е З У Л  Т А Т И

од усниот дел од испитот  по ОСНОВИ НА ГЕОДЕЗИЈА

одржан на ден 31.01.2018 година.

Усниот дел од испитот по Основи на геодезија го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

оценка

1263

7

1279

7

1307

8

1322

7

1338

7

1346

8

1354

8

1357

6

Забелешка: Кандидатите кои биле на испитот, а чии што индекси не се прикажани во горната табела не го положиле истиот.

Скопје, 1.02.2018 г.

Од предметниот наставник
 

Резултати од писмен испит по Геодезија 1 од 29.01.2018 г.

E-mail Print PDF

Р Е З У Л Т А Т И

од писмениот дел од испитот ГЕОДЕЗИЈА 1

одржан на ден 29.01.2018 година.

Писмениот дел од испитот по Геодезија 1 го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

поени

877

51

1061

условно

1151

58

1153

55

1163

условно

1216

условно

1231

условно

1259

условно

Усниот дел од испитот ќе се одржи на 1.02.2018 г. (четврток) со почеток од 12.00 часот.

Скопје, 29.01.2018 г.

Од предметниот наставник

 

 


Page 3 of 6