Страна на катедрите по геодезија

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Соопштенија за испити


Резултати од испитот по Просторно планирање одржан на 12.01.2018 г.

E-mail Print PDF

Р Е З У Л  Т А Т И

од испитот  по ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

одржан на ден 12.01.2018 година.

Испитот по Просторно планирање го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

оценка

1043

10

1147

6

1187

6

Забелешка: Кандидатите кои биле на испитот, а чии што индекси не се прикажани во горната табела не го положиле истиот.

Скопје, 22.01.2018 г.

Од предметниот наставник


 

Резултати од писмен испит по Геодезија (градеж. и геотех.) одржан на 13.01.2018

E-mail Print PDF

Писмениот испит од предметот Геодезија (градежништво и геотехника) одржан на 13.01.2018 г. го положија кандидатите со следните броеви на индекс

Индекс поени
9570 100
9405 98
9532 97
9548 88
9646 75
9594 71
9399 63
9565 62
9263 55
9592 54
9184 50
329 50
9676 условно

Усниот дел од испитот ќе се одржи на 24.01.2018 г. (среда) со почеток од 12 часот.

Скопје, 20.01.2018 г. 

Од предметниот наставник

 

Втор термин за одбрана на Елаборатите по Основи на геодезија

E-mail Print PDF

Соопштение

Им се соопштува на студентите кои треба да го одбранат Елаборатот по Основи на геодезија, дека терминот за одбрана е закажан за 10.01.2018 г. (среда) со почеток од 10 часот во кабинетот на предметниот наставник.

Во истиот термин може да се направи увид во колоквиумските задачи.

Напомена: Објавениот термин за одбрана е последен.

Скопје, 5.01.2018 г.                                                                                                                        Од предметниот наставник

 

Распоред по групи за Геодетска пракса 1 во 2017 г. (дефинитивен)

E-mail Print PDF

ГРУПА 1 ОД 28.05.2017

 

Јованоски Горан

Симеоновски Драган

Наков Томче

Дончев Борис

Соколова Росана

Ангеловска Сања

Амбарџиев Данаил

Спасовска Теодора

Претковиќ Тијана

Петровска Убавка

Јованоска Анѓела

Ристевски Александар

Стоилковски Бојан

Милевска Кети

Кузманоски Никола

Панчевска Сара

Тасев Никола

Јовински Дарко

Таки Бесим

Павлоска Натали

Цветкоски Климент

Трајкова Анита

Максимов Бојан

Илоски Дејан

Ајкоски Александар

Гргушовски Ѓоко

Зероска Марија

Блажески Димитар

Грујоски Никола

Велковски Иван

Атанасовски Ненад

Здравковски Марјан

 

ГРУПА 2 ОД 7.06.2017

Георгиевска Елеонора

Станојковска Ирена

Ѓорѓиева Елена

Мирческа Наташа

Ислами Сема

Бојчовски Бојан

Корлевски Александар

Атанасков Томе

Миленковски Валентин

Симионов Дејан

Имери Мевљан

Јанкоски Момир

Бранов Никола

Станковска Наталија

Џорлев Михаил

Дукоска Марија

Николовска Анастасија

Петрушевски Ангел

Гочевски Стефан

Димитровски Мартин

Давидовски Иван

Петрески Филип

Трпевска Елеонора

Солевска Наташа

Каранфиловска Оливера

Станковски Кристијан

Везенкоска Лепа

Вурмо Тања


 

Резултати од КОЛОКВИУМОТ по Основи на геодезија одржан на 28.12.2017 г.

E-mail Print PDF

Резултати од спроведениот КОЛОКВИУМ по Основи на геодезија

одржан на 28.12.2017 г.

индекс

тест

колоквиум

вкупно

индекс

тест

колоквиум

вкупно

поени

поени

поени

поени

331

/

/

/

1286

/

/

/

481

7

12

19

1291

1

/

1

975

/

/

/

1292

4

/

4

993

9

/

9

1297

11.5

7

18.5

994

21

/

21

1299

23.5

/

23.5

1000

/

/

/

1300

0

/

0

1049

/

/

/

1303

28.5

7.5

36

1071

/

/

/

1304

40.5

9

49.5

1076

/

/

/

1305

23

2

25

1090

/

/

/

1306

45

49.5

94.5

1092

/

/

/

1307

28

14

42

1111

/

/

/

1308

26.5

34

60.5

1129

/

/

/

1309

32.5

8.5

41

1138

/

/

/

1310

9.5

/

9.5

1160

/

/

/

1311

29.5

10

39.5

1195

22

8

30

1312

37.5

37

74.5

1196

23

2

25

1313

6

/

6

1200

12

/

12

1314

26

7.5

33.5

1201

12.5

/

12.5

1315

25.5

17

42.5

1202

/

/

/

1316

35

13

48

1203

13

/

13

1317

19.5

11

30.5

1227

38.5

11

49.5

1318

16

10

26

1230

/

/

/

1319

18.5

6

24.5

1238

/

/

/

1320

21.5

14

35.5

1239

/

/

/

1321

2

/

2

1243

/

/

/

1322

38

22

60

1244

/

/

/

1323

17

6

23

1245

/

/

/

1324

32

50

82

1250

14

/

14

1325

37.5

12.5

50

1251

/

/

/

1326

21

13

34

1253

22.5

11

33.5

1327

12.5

/

12.5

1255

/

/

/

1328

6.5

/

6.5

1258

/

/

/

1329

/

12.5

12.5

1260

23.5

12

35.5

1330

20.5

/

20.5

1261

20

8

28

1331

8

/

8

1262

17.5

/

17.5

1332

35.5

8.5

44

1263

42.5

18

60.5

1333

11.5

/

11.5

1264

7

10

17

1334

16

8

24

1265

18

/

18

1335

21.5

/

21.5

1270

23.5

9

32.5

1336

/

/

/

1272

/

/

/

1337

32

12.5

44.5

1273

26

/

26

1338

26

15

41

1274

9.5

/

9.5

1339

25.5

9.5

35

1275

/

/

/

1340

3.5

/

3.5

1276

1

/

1

1341

5

10

15

1277

15

/

15

1342

6.5

8

14.5

1279

26

14

40

1343

24

10.5

34.5

1285

1

/

1

1344

26

14

40

индекс

тест

колоквиум

вкупно

поени

поени

1345

43.5

10

53.5

1346

33

33

66

1347

26.5

7.5

34

1348

19.5

12

31.5

1349

10

/

10

1350

21.5

14

35.5

1351

34.5

14

48.5

1352

/

/

/

1353

11

6

17

1354

31

14

45

1355

2.5

/

2.5

1356

23

10

33

1357

28

10

38

1358

22

11

33

1359

/

/

/

1360

31.5

13

44.5

1361

26

2

28

1362

/

/

/

1363

6.5

0

6.5

1364

/

/

/

1365

/

/

/

Забелешка: Студентите според броевите на индекс кои освоиле вкупно 60 поени, се ослободени од писмениот дел на испитот.

 

Скопје, 5.01.2018 г.

Од предметниот наставник


 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 6