Страна на катедрите по геодезија

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Соопштенија за испити


СООПШТЕНИЕ ВТОР ЦИКЛУС

E-mail Print PDF

СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ПО ГЕОДЕЗИЈА КОИ ГО ИМААТ ИЗБРАНО ПРЕДМЕТОТ ДАЛЕЧИНСКА ДЕТЕКЦИЈА СЕ ПОВИКУВААТ НА СОСТАНОК СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК НА 13.11.2014 ГОД. (ЧЕТВРТОК) ВО 17.00 ЧАСОТ.

СКОПЈЕ, 06.11.2014                                                                            ОД ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ 20.09.2014

E-mail Print PDF

REZULTATI OD  ISPITOT ODR@AN NA 20.09.2014

 

Predmet: Geodetska metrologija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

P

U

I

II

III

P

U

P

U

P

U

1

804

 

 

 

13

 

 

 

 

2

806

 

 

 

 

 

13

 

 

3

906

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet: Fotogrametrija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

I

II

1

529

45

 

 

2

786

 

 

25

 

 

 

 

 

 

Predmet: In`enerska geodezija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

P

U

I

II

P

U

P

U

1

292

 

 

 

10

 

 

2

522

 

 

 

 

 

10

3

530

 

20

 

 

 

 

4

772

 

 

 

15

 

 

5

797

 

 

 

15

 

 

6

800

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet: Dale~inska detekcija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

I

II

1

153

95

 

 

2

158

85

 

 

3

161

85

 

 

4

165

85

 

 

5

177

85

 

 

 

Predmet: Primena na geodezijata vo in`enerstvoto

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

I

II

1

217

85

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Studentite koi ne se na ovoj spisok nemaat polo`eno.

 

 

Skopje, 22.09.2014 god.                                                       Od predmetniot                                                                                                 nastavnik

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ 6.9.2014

E-mail Print PDF

REZULTATI OD  ISPITOT ODR@AN NA 06.09.2014

 

Predmet: Geodetska metrologija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

P

U

I

II

III

P

U

P

U

P

U

1

792

 

 

 

 

 

15

 

 

2

851

 

 

 

13

 

 

 

 

3

935

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet: Fotogrametrija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet: In`enerska geodezija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

P

U

I

II

P

U

P

U

1

522

 

 

 

10

 

 

2

601

 

 

 

 

 

10

3

745

 

 

 

10

 

 

4

747

 

 

 

15

 

 

5

754

 

 

 

 

 

18

6

777

 

20

 

 

 

 

7

782

 

 

 

 

 

20

8

797

 

 

 

 

 

10

9

807

 

32

 

 

 

 

10

823

 

 

 

 

 

15

 

Predmet: Dale~inska detekcija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

I

II

1

162

75

 

 

2

170

85

 

 

 

Predmet: Primena na geodezijata vo in`enerstvoto

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

I

II

1

213

90

 

 

2

244

60

 

 

 

NAPOMENA: Studentite koi ne se na ovoj spisok nemaat polo`eno.

 

 

 

Skopje, 09.09.2014 god.                                                       Od predmetniot                                                                                                 nastavnik

 

СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТИТЕ ОД 9.09.2014 Г.

E-mail Print PDF

Испитот по предметот Основи на геодезија закажан за 9.09.2014 г. од 9 часот се презакажува за 11.09.2014 г. (четврток) со почеток од 9 часот.

Испитот по предметот Геодезија (градежништво и геотехника) закажан за 9.09.2014 г. од 13 часот се презакажува за на 11.09.2014 г. (четврток) со почеток од 13 часот.

Испитот по предметот Геодезија 2 закажан за 9.09.2014 г. од 9 часот се презакажува за 11.09.2014 г. (четврток) со почеток од 9 часот.

Испитот по предметот Просторно планирање закажан за 9.09.2014 г. од 9 часот се презакажува за 11.09.2014 г. (четврток) со почеток од 9 часот.

Од предметниот наставник

 

ИСПИТИ ВТОР ЦИКЛУС

E-mail Print PDF

Испитите за втор циклус на студии по гедезија кај проф. Лазо Димов во септемвриската испитна сесија ке се одржат во следните термини:

I испитен рок:  06.09.2014 год. (сабота) со почеток од 9.00 часот

II испитен рок: 20.09.2014 год. (сабота) со почеток од 9.00 часот

Кандидатите уредно да се пријават за испит преку поднесување на пријава и преку електронскиот систем на пријавување.

 

Скопје, 18.08.2014 год.                                                                          ОД ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 5


We have 5 guests online