Страна на катедрите по геодезија

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Соопштенија за испити


СООПШТЕНИЕ ЗА ПРАКСА

E-mail Print PDF

S O O P [ T E N I E

 

NA DEN 05.06.2014 GODINA (^ETVRTOK) VO SALA BROJ 111 SO PO^ETOK OD 13 ^ASOT ]E SE ODR@I SOSTANOK SO STUDENTITE KOI TREBA DA IZVEDAT GEODETSKA PRAKSA VO OVAA U^EBNA GODINA.

PRISUSTVOTO E ZADOL@ITELNO.

 

SKOPJE, 22.05.2014 GOD.        OD PREDMETNITE

                                                               NASTAVNICI

 

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ

E-mail Print PDF

                                                        С  О  О  П  Ш  Т  Е  Н  И  Е

ИСПИТИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ПО ГЕОДЕЗИЈА КАЈ ПРОФ. ЛАЗО ДИМОВ ВО МАЈСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА КЕ СЕ ОДРЖАТ ВО СЛЕДНИТЕ ТЕРМИНИ:

ПРВ ИСПИТЕН РОК: 31 МАЈ 2014 ГОД. (САБОТА) ОД 9.00 ЧАСОТ

ВТОР ИСПИТЕН РОК: 07 ЈУНИ 2014 ГОД. (САБОТА) ОД 9.00 ЧАСОТ

СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ БЛАГОВРЕМЕНО ДА ГИ ПРИЈАВАТ ИСПИТИТЕ СО УРЕДНО ПОПОЛНЕТА ПРИЈАВА И ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ. БЕЗ ПРИЈАВЕН ИСПИТ НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ ПОЛАГАЊЕ НА ИСТИОТ.

 

СКОПЈЕ, 06.05.2014                                                                                ОД ПРЕМЕТНИОТ НАСТАВНИК

   

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ВТОР ЦИКЛУС

E-mail Print PDF

REZULTATI OD ISPITOT ODR@AN NA 01. 03. 2014 - II CIKLUS

 

 

Predmet: Dale~inska detekcija

 

Reden

broj

Broj na indeks

Ispit

K o l o k v i u m

I

II

1

150

7 (sedum)

 

 

2

152

9 (devet)

 

 

3

163

8 (osum)

 

 

4

164

8 (osum)

 

 

5

171

7 (sedum)

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Studentite koi ne se na ovoj spisok nemaat polo`eno.

 

 

Skopje, 03.03.2014 god.                                               Od predmetniot                                                                         nastavnik

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ II ЦИКЛУС

E-mail Print PDF

REZULTATI OD ISPITOT ODR@AN NA 25. 02. 2014 - II CIKLUS

 

Predmet: Primena na geodezijata vo in`enerstvoto

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

P

U

I

II

P

U

P

U

1

200

30

 

 

 

 

 

2

202

30

 

 

 

 

 

3

203

30

 

 

 

 

 

4

204

30

 

 

 

 

 

5

206

30

 

 

 

 

 

6

209

35

 

 

 

 

 

7

218

30

 

 

 

 

 

8

222

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet: Industriska geodezija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

P

U

I

II

P

U

P

U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet: Odbrani poglavja od fotogrametrija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet: Dale~inska detekcija

Reden

broj

Broj na indeks

Ispit

K o l o k v i u m

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Studentite koi ne se na ovoj spisok nemaat polo`eno.

 

 

 

 

Skopje, 27.02.2014 god.                                               Od predmetniot                                                                         nastavnik

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 4


We have 3 guests online