Страна на катедрите по геодезија

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Соопштенија за испити


Распоред на студенти по групи за Геодезија 1

E-mail Print PDF

СООПШТЕНИЕ

Вежбите по предметот геодезија 1 ќе се изведуваат по следниот редослед, односно

за Група 1 ќе се одржуваат секој четврток со почеток од 17 часот во училна 76, а

за Група 2 ќе се одржуваат секој петок со почеток од 13 часот во училна 130.

 

Студентите кои имаат индекс што завршува на непарен број се во Група 1, додека

студентите кои имаат индекс што завршува на парен број се во Група 2.

Скопје, 16.02.2015 г. 

 

Од предметниот наставник

 

ИСПИТ ВТОР ЦИКЛУС

E-mail Print PDF

ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ПО ГЕОДЕЗИЈА КАЈ ПРОФ. ЛАЗО ДИМОВ КЕ СЕ ОДРЖИ ВО СЛЕДНИТЕ ТЕРМИНИ:

ПРВ РОК: 14.02.2015 ГОД. (САБОТА) СО ПОЧЕТОК ОД 9.00 ЧАСОТ

ВТОР РОК: 28.02.2015 ГОД. (САБОТА) СО ПОЧЕТОК ОД 9.00 ЧАСОТ.

КАНДИДАТИТЕ УРЕДНО ДА ГИ ПРИЈАВАТ ИСПИТИТЕ ПРЕКУ ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ.

 

СКОПЈЕ, 26.01.2015 ГОД.                                                      ОД ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК

 

ИСПИТ ДАЛЕЧИНСКА ДЕТЕКЦИЈА

E-mail Print PDF

ИСПИТОТ ПО ДАЛЕЧИНСКА ДЕТЕКЦИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ПО ГЕОДЕЗИЈА КЕ СЕ ОДРЖИ ВО СЛЕДБИТЕ ТЕРНИНИ:

ПРВ РОК:  24 ЈАНУАРИ 2015 ГОД. (САБОТА) СО ПОЧЕТОК ОД 9 ЧАСОТ,

ВТОР РОК: 07 ФЕБРУАРИ 2015 ГОД, (САБОТА) СО ПОЧЕТОК ОД 9 ЧАСОТ.

КАНДИДАТИТЕ ДА ГО ПРИЈАВАТ ИСПИТОТ ПРЕКУ ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ, ДОДЕКА ХАРД ПРИЈАВИТЕ МОЖЕ ДА ГИ ДОСТАВАТ КАЈ ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК.

 

СКОПЈЕ, 31.12.2015 ГОД.                                                           ОД ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК

 

СООПШТЕНИЕ ВТОР ЦИКЛУС

E-mail Print PDF

СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ПО ГЕОДЕЗИЈА КОИ ГО ИМААТ ИЗБРАНО ПРЕДМЕТОТ ДАЛЕЧИНСКА ДЕТЕКЦИЈА СЕ ПОВИКУВААТ НА СОСТАНОК СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК НА 13.11.2014 ГОД. (ЧЕТВРТОК) ВО 17.00 ЧАСОТ.

СКОПЈЕ, 06.11.2014                                                                            ОД ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ 20.09.2014

E-mail Print PDF

REZULTATI OD  ISPITOT ODR@AN NA 20.09.2014

 

Predmet: Geodetska metrologija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

P

U

I

II

III

P

U

P

U

P

U

1

804

 

 

 

13

 

 

 

 

2

806

 

 

 

 

 

13

 

 

3

906

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet: Fotogrametrija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

I

II

1

529

45

 

 

2

786

 

 

25

 

 

 

 

 

 

Predmet: In`enerska geodezija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

P

U

I

II

P

U

P

U

1

292

 

 

 

10

 

 

2

522

 

 

 

 

 

10

3

530

 

20

 

 

 

 

4

772

 

 

 

15

 

 

5

797

 

 

 

15

 

 

6

800

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet: Dale~inska detekcija

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

I

II

1

153

95

 

 

2

158

85

 

 

3

161

85

 

 

4

165

85

 

 

5

177

85

 

 

 

Predmet: Primena na geodezijata vo in`enerstvoto

Reden

broj

Broj na indeks

ispit

K o l o k v i u m

I

II

1

217

85

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Studentite koi ne se na ovoj spisok nemaat polo`eno.

 

 

Skopje, 22.09.2014 god.                                                       Od predmetniot                                                                                                 nastavnik

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 5


We have 10 guests online