Страна на катедрите по геодезија

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Соопштенија за испити


Резултати од дополнителниот писмен испит по Геодезија 1 одржан на 2.02.2018 г.

E-mail Print PDF

Р Е З У Л Т А Т И

од писмениот дел од испитот ГЕОДЕЗИЈА 1

одржан на ден 2.02.2018 година.

Писмениот дел од испитот по Геодезија 1 го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

поени

1030

условно

1064

условно

1088

55

1106

условно

1155

условно

1157

условно

1169

52

1269

54

1278

55

Усниот дел од испитот ќе се одржи на 5.02.2018 г. (понеделник) со почеток од 12.00 часот.

Скопје, 3.02.2018 г.

Од предметниот наставник
 

Резултати од усен испит по Геодезија(град. и геот.) одржан на 1.02.2018 г.

E-mail Print PDF

Р Е З У Л  Т А Т И

од усниот испит по предметот ГЕОДЕЗИЈА (градежништво и геотехника)

одржан на ден 1.02.2018 година.

Испитот по Геодезија го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

оценка

8589

6

9263

6

9266

7

9283

7

9298

6

9319

6

9399

8

9405

8

9460

6

9532

6

9538

7

9547

6

9548

7

9570

8

9592

6

9594

8

9619

6

9628

7

9635

7

9636

6

9646

8

9650

6

9657

6

9660

7

9669

7

9671

8

9676

7

9680

8

9681

6

9688

8

Забелешка: Кандидатите чии што индекси не се прикажани во горната табела, а присуствувале на одржаниот испит,  не го положиле истиот.

Скопје, 3.02.2018 г.

Од предметниот наставник
 

Резултати од испитот по Просторно планирање одржан на 26.01.2018 г.

E-mail Print PDF

Р Е З У Л  Т А Т И

од испитот  по ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

одржан на ден 26.01.2018 година.

Испитот по Просторно планирање го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

оценка

1153

7

1185

7

1188

7

1199

6

1214

6

Забелешка: Кандидатите кои биле на испитот, а чии што индекси не се прикажани во горната табела не го положиле истиот.

Скопје, 29.01.2018 г.

Од предметниот наставник
 

Резултати од писмен испит по Геодезија (градеж. и геотех.) одржан на 29.01.2018

E-mail Print PDF

Р Е З У Л Т А Т И

од писмениот дел од испитот ГЕОДЕЗИЈА (градежништво и геотехника)

одржан на ден 29.01.2018 година.

Писмениот дел од испитот по Геодезија го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

поени

8589

78

9056

76

9266

70

9283

90

9298

62

9460

70

9470

54

9488

условно

9532

98

9538

75

9547

75

9562

50

9619

условно

9628

70

9635

60

9636

условно

9647

75

9649

74

9650

97

9657

88

9660

86

9663

66

9669

88

9671

98

9680

96

9681

условно

9688

82

9699

100

9701

100

Усниот дел од испитот ќе се одржи на 1.02.2018 г. (четврток) со почеток од 12.00 часот.

Скопје, 30.01.2018 г.

Од предметниот наставник

 

Втор термин за одбрана на Елаборатите по Основи на геодезија

E-mail Print PDF

Соопштение

Им се соопштува на студентите кои треба да го одбранат Елаборатот по Основи на геодезија, дека терминот за одбрана е закажан за 10.01.2018 г. (среда) со почеток од 10 часот во кабинетот на предметниот наставник.

Во истиот термин може да се направи увид во колоквиумските задачи.

Напомена: Објавениот термин за одбрана е последен.

Скопје, 5.01.2018 г.                                                                                                                        Од предметниот наставник

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 6