Страна на катедрите по геодезија

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Соопштенија за испити


Известување за Геодетска пракса - Втор циклус

E-mail Print PDF

И  З  В  Е  С  Т  У  В  А  Њ  Е

Се известуваат студентите од втор циклус на студии по Геодезија - IV семестар, дека извршувањето на обврските кон предметната програма по ГЕОДЕТСКА ПРАКСА ќе се одвива во траење од 10 (десет) денови во три етапи.

Првата етапа - три дена:

- 7, 8 и 9.05.2018 год. (понеделник, вторник и среда). Посета на инженерски објекти на територијата на Р. Македонија. Поаѓање на 07.05.2018 год. (понеделник) во 8.30 часот пред Градежниот факултет со организиран превоз (автобус) од страна на ГФ. Предвидени се две ноќевања во Универзитетското одморалиште во Охрид и во хотел Манастир во Берово. Трошоците за сместување и исхрана се на товар на студентите.

- Сместувањето во угостителските објекти на база на полупансион ќе чини околу 1 300.00 до 1 500.00 денари.

Втора етапа - два дена:

- 10.05.2018 год. (четврток),  Посета на Одделението за премер и катастар на недвижности Скопје (Тафталиџе) со почеток од 9.00 часот.

- 11.05.2018 год. (петок), Посета на Агенцијата за катастар на недвижности (Автокоманда) со почеток од 9.00 часот.

Трета етапа - пет дена:

- Работен ангажман во геодетски фирми на извршување стручни задачи.

Секој студент на крај од праксата предава уредно сочинет Дневник за извршена геодетска пракса во кој ќе бидат соответно прикажани активностите од сите десет денови.

Присуството на праксата е задолжително. Било какво отсуство повлекува недобивање потпис во индекс.

Скопје, 17.04.2018 год.

Предметни наставници,

Проф. д-р Лазо Димов

Проф. д-р Златко Србиноски


 

Резултати од колоквиумот по Геодезија (градеж. и геотех.) одржан на 04.04.2018 г.

E-mail Print PDF

Во табелата се прикажани резултатите од Првиот колоквиум по Геодезија (градежништво и геотехника).

Минималниот број на поени за писмениот дел од колоквиумот е 9, а од усниот дел е 12.5.

Со сива боја се означени вкупните поените за студентите, согласно броевите на индекс кои го положиле Првиот колоквиум.

 

индекс

писмено

усно

вкупно

8799

/

/

/

8918

/

/

/

9033

/

/

/

9035

/

/

/

9054

/

/

/

9056

4

4

8

9061

3

0

3

9154

9

12.5

21.5

9155

9

2

11

9184

/

/

/

9211

/

/

/

9289

/

/

/

9302

/

/

/

9317

0

6

6

9351

/

/

/

9352

/

/

/

9378

5

0

5

9403

/

/

/

9409

/

/

/

9412

/

/

/

9455

/

/

/

9457

4

1.5

5.5

9461

/

/

/

9480

/

/

/

9483

2

5

7

9484

4

0

4

9488

0

0

0

9502

/

/

/

9506

0

2

2

9508

/

/

/

9517

/

/

/

9521

1

0.5

1.5

9530

0

1.5

1.5

9537

/

/

/

9558

0

2

2

9559

3

1.5

4.5

9560

4

2

6

9562

11

3.5

14.5

9564

/

/

/

9566

3

8

11

9571

5

3

8

9582

0

0

0

9585

5

6

11

9586

/

/

/

9596

/

/

/

9599

/

/

/

9600

/

/

/

9610

0

0

0

9620

0

0

0

9622

2

6

8

9623

20

21

41

9641

/

/

/

9647

/

/

/

9649

/

/

/

9651

6

5.5

11.5

9655

2

5.5

7.5

9658

12

13

25

9661

5

5

10

9663

7

4

11

9672

/

/

/

9674

9

14

23

9686

/

/

/

9690

4

11.5

15.5

9692

9

7.5

16.5

9696

/

/

/

9699

14

12

26

9701

15

14.5

29.5

9703

11

3

14

9704

0

2

2

9706

0

0

0

9707

5

8

13

9709

9

23

32

9710

0

0.5

0.5

9711

2

14

16

9712

9

21

30

9713

4

13

17

9714

4

4

8

9715

9

10

19

9716

0

7

7

9717

5

9.5

14.5

9718

/

/

/

9719

1

5.5

6.5

9720

0

0.5

0.5

9721

6

17

23

9722

/

/

/

9723

0

20

20

9724

5

17.5

22.5

9725

2

14.5

16.5

9726

1

2.5

3.5

9727

6

5

11

9728

0

1

1

9729

3

0.5

3.5

9730

7

5

12

9731

5

7

12

9732

12

14

26

9733

12

15

27

9734

/

/

/

9735

6

12

18

9736

7

6

13

9737

9

15

24

9738

/

/

/

9739

3

4.5

7.5

9740

5

20

25

9741

2

5.5

7.5

9742

2

0

2

9743

12

13

25

9744

3

3.5

6.5

9745

4

14.5

18.5

9746

0

1.5

1.5

9747

2

14.5

16.5

9748

2

4.5

6.5

9750

9

8.5

17.5

9751

/

/

/

9752

0

0

0

9753

9

13

22

9754

4

1.5

5.5

9755

4

6

10

9756

5

10

15

9757

0

10.5

10.5

9759

/

/

/

9760

12

13

25

9761

/

/

/

9762

2

11.5

13.5

9763

15

22

37

9765

/

/

/

9766

1

4

5

9768

0

0

0

9769

/

/

/

9770

9

15.5

24.5

9771

7

11

18

9772

0

9

9

9773

4

2

6

9774

7

13.5

20.5

9775

11

18.5

29.5

9776

5

6.5

11.5

9777

12

25.5

37.5

9779

4

3

7

9782

0

0

0

9783

7

10.5

17.5

9784

21

15

36

9785

6

9

15

9786

/

/

/

9787

24

15.5

39.5

9788

/

/

/

9791

0

1

1

9794

/

/

/

9795

/

/

/

9797

0

4

4

9798

9

13

22

9800

10

19

29

9801

2

7

9

9802

0

0.5

0.5

9803

/

/

/

9804

0

2.5

2.5

9805

0

3

3

9806

7

8.5

15.5

9807

3

12.5

15.5

9808

0

1

1

9809

4

6.5

10.5

9812

1

1.5

2.5

9813

/

/

/

9816

5

6.5

11.5

9818

8

9

17


Скопје, 16.04.2018.

 


 

Резултати од дополнителниот писмен испит по Геодезија 1 одржан на 2.02.2018 г.

E-mail Print PDF

Р Е З У Л Т А Т И

од писмениот дел од испитот ГЕОДЕЗИЈА 1

одржан на ден 2.02.2018 година.

Писмениот дел од испитот по Геодезија 1 го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

поени

1030

условно

1064

условно

1088

55

1106

условно

1155

условно

1157

условно

1169

52

1269

54

1278

55

Усниот дел од испитот ќе се одржи на 5.02.2018 г. (понеделник) со почеток од 12.00 часот.

Скопје, 3.02.2018 г.

Од предметниот наставник
 

Резултати од усен испит по Геодезија(град. и геот.) одржан на 1.02.2018 г.

E-mail Print PDF

Р Е З У Л  Т А Т И

од усниот испит по предметот ГЕОДЕЗИЈА (градежништво и геотехника)

одржан на ден 1.02.2018 година.

Испитот по Геодезија го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

оценка

8589

6

9263

6

9266

7

9283

7

9298

6

9319

6

9399

8

9405

8

9460

6

9532

6

9538

7

9547

6

9548

7

9570

8

9592

6

9594

8

9619

6

9628

7

9635

7

9636

6

9646

8

9650

6

9657

6

9660

7

9669

7

9671

8

9676

7

9680

8

9681

6

9688

8

Забелешка: Кандидатите чии што индекси не се прикажани во горната табела, а присуствувале на одржаниот испит,  не го положиле истиот.

Скопје, 3.02.2018 г.

Од предметниот наставник
 

Резултати од испитот по Просторно планирање одржан на 26.01.2018 г.

E-mail Print PDF

Р Е З У Л  Т А Т И

од испитот  по ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

одржан на ден 26.01.2018 година.

Испитот по Просторно планирање го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

оценка

1153

7

1185

7

1188

7

1199

6

1214

6

Забелешка: Кандидатите кои биле на испитот, а чии што индекси не се прикажани во горната табела не го положиле истиот.

Скопје, 29.01.2018 г.

Од предметниот наставник
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 6