Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Катастар


Резултати од писмениот испит по предметот Катастар одржан на 28.06.2017

E-mail Print PDF

Резултати од писмениот испит по предметот Катастар одржан на 28.06.2017

1. 996............усно

2. 858............усно

3.808............усно

4.1074..........усно

5. 755............усно

6. 725............усно

Усниот испит ќе се одржи на 04.07.2017 со почеток во 10 часот.

 

Резултати по предметот ГеоИС одржан на 16.05. 2017

E-mail Print PDF

Резултати по предметот ГеоИС одржан на 16.05. 2017

865 7
1097 8
1083 8
726 7
808 8
1108 7
1020 8
755 8
1051 6
1049 6
1106 усно
1066 усно
848 усно
1078 усно
953 усно
1080 5
1061 5
1059 5
1048 5
1100 5
904 5

Усниот испит ќе се одржи на ден 23.05.2017 (вторник) со почеток во 9h.

 

 

 

Резултати по предметот Катастар и Менаџмент со недвижности

E-mail Print PDF

Резултати по предметот Катастар и Менаџмент со недвижности

Менаџмент на недвижности

755 ...................усен
799 ...................усен
830....................усен
726 ...................усен
822 ...................усен
755 ...................усен

 

Катастар

964 ...................усен
893 ...................усен
927 ...................усен
301 ...................усен
 

Резултати по предметот Катастар одржан на 17.05. 2017

E-mail Print PDF

Резултати по предметот Катастар одржан на 17.05. 2017

741 ..............................8
946 ..............................усен
967 ..............................усен
963 ..............................усен
804 ..............................усен
962 ..............................усен
1014 ............................усен

Усниот испит ќе се одржин на 22.05.2017 со почеток во 10h.

 


Page 6 of 6