Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Катастар


Резултати од испитот по предметот Менаџмент со недвижности и Катастар

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Менаџмент со недвижности и Катастар

Менаџмент со недвижности

896....................8

631....................7

865....................усен

 

Катастар

813....................усен

848....................усен

1038..................усен

865....................7

882....................8

 

Резултати од испитот по предметот Современ катастар

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Современ катастар

334 - усен

371 - усен

349 - усен

Усниот испит ќе се одржи на 12.07.2017 со почеток во 17h.

 

 

Резултати од испитот по предметот Современ катастар

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Современ катастар

335 - усно
353 - усно
369 - усно
Усменот испит ќе се одржи на 28.06.2017 во 17:00 часот
 

Резултати од испитот по предметот Современ катастар

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Современ катастар

354...................10
367................... усно
370................... усно

Усниот испит ќе се одржи на 10.02.2017 со почеток во 17h.

Испитот по предметот Современ катастар во вториот испитен рок ќе се одржи на 10.02.2017 со почеток во 17h.

 

Резултати од испитот по предметот Современ катастар

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Современ катастар

247……………………….. усно
268……………………….. усно
245……………………….. усно
251……………………….. усно
250……………………….. усно
261……………………….. усно
262……………………….. усно
253……………………….. усно
285……………………….. усно
292……………………….. усно
252……………………….. 8
282……………………….. 8
286……………………….. 7
254……………………….. 8
259……………………….. 8

 

Усниот испит по предметот Современ катастар ќе се одржи на 29.10.2015 со почеток во 10h.

 


Page 5 of 7