Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Катастар


Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 13.01.2016

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 13.01.2016

489............ усно

1003.......... усно

476............ усно

346............ усно

 

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 17.05.2018

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 17.05.2018

 

Следните студенти да се јават на усен испит:

809, 943, 1165, 977, 1168, 1054

условно за усен испит:

1048, 1120, 924

Следните студенти да се јават кај предметниот наставник:

1149 и 1152

 

Усниот испит ќе се одржи на 06.06.2018 со почеток во 17h.

 

 

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 21.06.2016

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 21.06.2016

944..............усен

953..............усен

968..............усен

 

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 25.01.2018

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 25.01.2018

Следните студенти да се јават на усен испит:

1082
1091
1086
1095
989
1075
1164
1158
1154
1052

Усниот испит ќе се одржи на 29.01.2018 со почеток во 9h.

 

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 26.01.2017

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 26.01.2017

1067.........................усно
938...........................усно
1063.........................усно
1072.........................усно
945...........................усно
965...........................усно
1095.........................усно
816...........................усно

Усниот дел од испитот ќе се одржи на 10.02.2017 со почеток во 9h.

Испитот по предметот Катастар во втор испитен рок ќе се одржи на 10.02.2017 со почеток во 9h.

 

 


Page 4 of 8