Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Катастар


Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 26.01.2017

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 26.01.2017

1067.........................усно
938...........................усно
1063.........................усно
1072.........................усно
945...........................усно
965...........................усно
1095.........................усно
816...........................усно

Усниот дел од испитот ќе се одржи на 10.02.2017 со почеток во 9h.

Испитот по предметот Катастар во втор испитен рок ќе се одржи на 10.02.2017 со почеток во 9h.

 

 

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 31.08.2017

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 31.08.2017

986..................усно

 

Резултати од испитот по предметот Менаџмент со недвижности и Катастар

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Менаџмент со недвижности и Катастар

Менаџмент со недвижности

896....................8

631....................7

865....................усен

 

Катастар

813....................усен

848....................усен

1038..................усен

865....................7

882....................8

 

Резултати од испитот по предметот Современ катастар

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Современ катастар

334 - усен

371 - усен

349 - усен

Усниот испит ќе се одржи на 12.07.2017 со почеток во 17h.

 

 

Резултати од испитот по предметот Современ катастар

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Современ катастар

335 - усно
353 - усно
369 - усно
Усменот испит ќе се одржи на 28.06.2017 во 17:00 часот
 


Page 4 of 6