Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Катастар


Резултати од испитот по предметот Катастар

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 10.06.2015

1. 806....................7

2. 779....................6

3. 801....................6

4. 519....................6

 

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 09.05.2016

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 09.05.2016

959.................усно
889.................усно

Усниот испит ќе се одржи по претходен договор со предметниот наставник.

 

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 10.02.2017

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 10.02.2017

1125...............усно
959.................усно
1033...............усно
1050...............усно
363..................усно
непотпишан.................усно

Усниот испит ќе се одржи на 21.02.2017 со почеток во 9h.

 

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 13.01.2016

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 13.01.2016

489............ усно

1003.......... усно

476............ усно

346............ усно

 

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 21.06.2016

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 21.06.2016

944..............усен

953..............усен

968..............усен

 


Page 3 of 6