Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Катастар


Резултати од испитот по предметот Катастар

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Катастар

Следните студенти се повикуваат на усен испит

873

1086

1095

1115

1037

799

849

977

Усниот испит ќе се одржи на 07.09.2017 со почеток во 9 часот

 

Резултати од испитот по предметот Катастар

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 10.06.2015

1. 806....................7

2. 779....................6

3. 801....................6

4. 519....................6

 

Резултати од испитот по предметот Катастар и Современ Катастар

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Катастар и Современ Катастар

Следните студенти да се јават на усен испит:

Современ Катастар

386
350

Катастар

1015
1193
799

Усниот испит ќе се одржи на ден 17.03.2018 со почеток во 10 часот.

 

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 09.05.2016

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 09.05.2016

959.................усно
889.................усно

Усниот испит ќе се одржи по претходен договор со предметниот наставник.

 

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 10.02.2017

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Катастар одржан на 10.02.2017

1125...............усно
959.................усно
1033...............усно
1050...............усно
363..................усно
непотпишан.................усно

Усниот испит ќе се одржи на 21.02.2017 со почеток во 9h.

 


Page 3 of 7