Страна на катедрите по геодезија

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Геодетски подлоги

 

1. Предметна програма pastarchivesРезултати од писмениот дел од испитот по предметот Геодетски подлоги одржан на 25.01.2018

E-mail Print PDF

Резултати од писмениот дел од испитот по предметот Геодетски подлоги одржан на 25.01.2018

Следните студенти го положија писмениот испит по предметот Геодетски подлоги

1280
1251........условно
1236........условно
1275........условно
1253........условно

Практичниот испит по предметот геодетски подлоги ќе се одржи на 05.02.2018 со почток во 17h.

 

 

Резултати од писмениот дел од испитот по предметот Геодетски подлоги одржан на 11.01.2018

E-mail Print PDF

Резултати од писмениот дел од испитот по предметот Геодетски подлоги одржан на 11.01.2018

1227.....................условно
363.......................условно

Практичниот дел од испитот ќе се одржи на 15.01.2018 со почеток во 16:30 во училна 213

 

Резултати од испитот по предметот Геодетски подлоги одржан на 31.08.2017

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Геодетски подлоги одржан на 31.08.2017

 

Индекс

Писмен испит 31.08.2017

 

1291 условно
1245 условно
1297 условно
1263 положи
1279 условно
1258 положи
1278 условно
1275 5
1243 положи
1283 условно
1270 условно
993 5
1238 положи
1236 5
1247 положи
1250 положи
1269 условно
1271 положи да се јави кај предметниот наставник
1237 положи
1261 условно
1200 положи

 

Практичниот испит ќе се одржи на 05.09.2017 со почеток во 17h.

 

 

 


 

Резултати од испитот по предметот Геодетски подлоги одржан на 17.08.2017

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Геодетски подлоги одржан на 17.08.2017

1288.............................условно
1240.............................условно
1192.............................условно
1216.............................положи

Усниот испит ќе се одржи на 22.08.2017 со почеток во 15:30h.

 

 

Промена на термините за испит кај проф. Ванчо Ѓорѓиев

E-mail Print PDF

Промена на термините за испит кај проф. Ванчо Ѓорѓиев

Испитите закажани за 16 и 17 август 2017, во првиот испитен рок  на предметите на проф. Ванчо Ѓорѓиев се одлагаат со следниот распоред:

Менаџмент со недвижности............................30.08.2017 (9h)
Катастар.............................................................31.08.2017 (9h)
Современ катастар.........................................31.08.2017 (17h)

Испитите во вториот рок ќе се одржат по претходен договор со предметниот наставник.

 

Резултати од писмениот испитот по предметот Геодетски подлоги одржан на 26.01.2017

E-mail Print PDF

Резултати од писмениот испитот по предметот Геодетски подлоги одржан на 26.01.2017

1205 5
1211 5
1195 5
1201 5
615 5
1196 5
1138 5
1092 5
1076 5
1192 положи
1157 условно
1212 условно
1200 условно

Практичниот испит ќе се одржи на 07.02.2017 со почеток во 13h.

 

Резултати од испитот по предметот Геодетски подлоги одржан на 12.01.2017

E-mail Print PDF

Резултати од испитот по предметот Геодетски подлоги одржан на 12.01.2017

1181..................условно
1206..................условно
987....................условно
1215..................положи
1213..................положи
1172..................положи
1187..................положи
1171..................положи
1163..................положи

Практичниод дел од испитот ќе се одржи на 17.01.2017 со почеток во 13h.

 

Резултати од писмениот испит по предметот Геодетски подлоги одржан на 30.08.2016

E-mail Print PDF

Резултати од писмениот испит по предметот Геодетски подлоги одржан на 30.08.2016

Индекс
1169 положи
1192 не положи
1203 положи
1149 положи
1178 положи
1151 условно положи
1155 условно положи
1199 положи
1043 положи
1153 условно положи
1219 положи
1020 положи
1200 не положи
1138 не положи

Практичниот испит ќе се одржи на ден 06.09.2016 со почеток во 14h.

 

Резултати од писмениот испит по предметот Геодетски подлоги одржан на 17.08.2016

E-mail Print PDF

Резултати од писмениот испит по предметот Геодетски подлоги одржан на 17.08.2016

Индекс
1176 положи
1179 положи
1194 условно
1190 условно
1162 положи
877 положи
1147 положи
1148 условно
1189 условно
1059 положи
1156 положи
1031 положи
1145 положи
1204 положи
1229 условно
1150 положи
1173 положи

Практичниот испит ќе се одржи на 24.08.2016 во 15h.

 

 

 

 

Промена на терминот за почеток на испитите кај доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев

E-mail Print PDF

Соопштение

испитите по предметите ГеоИнформациони Системи, Геодетски и Софтверски пакети, закажани во прв рок на 16.08.2016 и 17.08.2016 ќе се одржат со почеток во 17h.

 

Резултати од писмениот испит по предметот Геодетски подлоги одржан на 28.06.2016

E-mail Print PDF
Резултати од писмениот испит по предметот Геодетски подлоги одржан на 28.06.2016

824...................................положи

1159.................................положи

1164.................................положи

943...................................положи

1177.................................положи

1226.................................положи

1165.................................положи

1193.................................положи

1158.................................положи

1185.................................положи

1188.................................положи

1218.................................положи

1170.................................положи

1168.................................положи

1191.................................положи

1209.................................положи
Практичниот дел од испитот ќе се одржи на 29.06.2016 со почеток во 17h.
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 3