Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Резултати од дополнителниот писмен испит по Геодезија 1 одржан на 2.02.2018 г.

E-mail Print PDF

Р Е З У Л Т А Т И

од писмениот дел од испитот ГЕОДЕЗИЈА 1

одржан на ден 2.02.2018 година.

Писмениот дел од испитот по Геодезија 1 го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

поени

1030

условно

1064

условно

1088

55

1106

условно

1155

условно

1157

условно

1169

52

1269

54

1278

55

Усниот дел од испитот ќе се одржи на 5.02.2018 г. (понеделник) со почеток од 12.00 часот.

Скопје, 3.02.2018 г.

Од предметниот наставник