Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Резултати од усен испит по Геодезија(град. и геот.) одржан на 1.02.2018 г.

E-mail Print PDF

Р Е З У Л  Т А Т И

од усниот испит по предметот ГЕОДЕЗИЈА (градежништво и геотехника)

одржан на ден 1.02.2018 година.

Испитот по Геодезија го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

оценка

8589

6

9263

6

9266

7

9283

7

9298

6

9319

6

9399

8

9405

8

9460

6

9532

6

9538

7

9547

6

9548

7

9570

8

9592

6

9594

8

9619

6

9628

7

9635

7

9636

6

9646

8

9650

6

9657

6

9660

7

9669

7

9671

8

9676

7

9680

8

9681

6

9688

8

Забелешка: Кандидатите чии што индекси не се прикажани во горната табела, а присуствувале на одржаниот испит,  не го положиле истиот.

Скопје, 3.02.2018 г.

Од предметниот наставник