Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Промена на распоредот на часови за втор циклус на студии

E-mail Print PDF

Промена на распоредот на часови за втор циклус на студии

Се информираат студентите дека предавањата на втор циклус на студии за предметите Современ катастар, Земјишни информациони системи и WEB ГeoИС ќе се реализираат согласно следниот распоред:

Современ катастар................................ Среда 17h (213)

WEB ГеоИС.............................................. Четврток 17h (213)

Земјишни информациони системи..........Петок 17h (213)