Страна на катедрите по геодезија

Резултати од усниот дел од испитот по Основи на геодезија одржан на 19.06.2018 г

Е-пошта Печати PDF
There are no translations available.

Р Е З У Л  Т А Т И

од усниот дел од испитот  по ОСНОВИ НА ГЕОДЕЗИЈА

одржан на ден 19.06.2018 година.

Усниот дел од испитот по Основи на геодезија го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

оценка

1304

8

1314

6

1351

8

1356

8

Забелешка: Кандидатите кои биле на испитот, а чии што индекси не се прикажани во горната табела не го положиле истиот. Студентите со број на индекс 1325 и 1334 треба да се јават повторно на усен дел од испитот во вториот испитен рок.

Скопје, 20.06.2018 г.

Од предметниот наставник