Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Резултати од усниот дел од испитот по Основи на геодезија одржан на 5.09.2017 г

E-mail Print PDF

Р Е З У Л  Т А Т И

од усниот дел од испитот  по ОСНОВИ НА ГЕОДЕЗИЈА

одржан на ден 5.09.2017 година.

Усниот дел од испитот по Основи на геодезија го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

оценка

1031

6

1064

6

1157

6

1192

6

1237

7

1249

6

1256

6

1259

6

1271

6

1278

6

1288

7

Забелешка: Кандидатите кои биле на испитот, а чии што индекси не се прикажани во горната табела не го положиле истиот.

Скопје, 08.09.2017 г.

Од предметниот наставник