Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Резултати од усниот дел од испитот по Основи на геодезија одржан на 31.01.2018 г

E-mail Print PDF

Р Е З У Л  Т А Т И

од усниот дел од испитот  по ОСНОВИ НА ГЕОДЕЗИЈА

одржан на ден 31.01.2018 година.

Усниот дел од испитот по Основи на геодезија го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

оценка

1263

7

1279

7

1307

8

1322

7

1338

7

1346

8

1354

8

1357

6

Забелешка: Кандидатите кои биле на испитот, а чии што индекси не се прикажани во горната табела не го положиле истиот.

Скопје, 1.02.2018 г.

Од предметниот наставник