Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Резултати од писмениот дел од испитот по Основи на геодезија одржан на 18.05.2018 г.

E-mail Print PDF

Р Е З У Л Т А Т И

од писмениот дел на испитот по ОСНОВИ НА ГЕОДЕЗИЈА

одржан на 18.05.2018 година.

Писмениот дел од испитот по Основи на геодезија го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

Индекс

Поени

1261

54

1262

Условно

1270

Условно

1304

Условно

1311

Условно

1314

64

1319

52

1320

Условно

1323

Условно

1325

78

1326

56

1334

64

1351

Условно

1356

100

Усниот дел од испитот ќе се одржи во договор со предметниот наставник по завршетокот на Геодетската пракса во Охрид.

Скопје, 22.05.2018 г.

 

Од предметниот наставник