Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Резултати од испитите по Катастар и Менаџмент

E-mail Print PDF

Резултати од испитите по Катастар и Менаџмент одржани на 18.8.2015 и 19.8.2015

Менаџмент со недвижности

504............ усно

Катастар

864 ............ усно
867 ............ усно
596 ............ усно
886 ............ усно
888 ............ усно
908 ............ усно
838 ............ усно
879 ............ усно
851 ............ усно
791 ............ усно

Усниот испит ќе се одржи на 31.8.2015 со почеток во 14h.