Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Распоред по групи за вежби по Геодезија 1_2018

E-mail Print PDF
Име и презиме Група Име и презиме Група
Дејан Димитриовски 1 Борче Стојкоски 2
Ријад Бајрами 1 Оливер Каранфиловски 2
Рамиз Јаији 1 Фросина Кукеска 2
Ана Филипоска 1 Гоце Јорданоски 2
Христина Митева 1 Ваљмир Зекири 2
Елена Димовска 1 Миланчо Пуроски 2
Бојана Поп-Анастасова 1 Петар Бегалиноски 2
Нове Великиќески 1 Стефан Момироски 2
Тодор Ѓорѓиев 1 Моника Ѓоргиевска 2
Дајана Николоска 1 Дамјан Трајковски 2
Бојан Дамчевски 1 Ѓорѓи Јанушевски 2
Елеонора Алексова 1 Стефан Поповски 2
Петар Џуковски 1 Дијана  Арсовска 2
Наташа Колоска 1 Милан Митиќ 2
Зорица Мешуревска 1 Стефан Димитријевски 2
Реџије Алими 1 Валерија Маркоска 2
Кристијан Блажески 1 Борче  Цикарски 2
Стефан Савески 1 Стефан Спасовски 2
Бојан Трајковски 1 Илија Костовски 2
Костадин Петров 1 Благој Трајковски 2
Еnes Сtafai 1 Маргита Димитриевска 2
Бранкица Маринковска 1 Милош Димитриевски 2
Стефани Милошевска 1 Никола  Ивановски 2
Кристијан Попоски 1 Миранда Неџиби 2
Емилија Шулеска 1 Мустафа Балта 2
Димитар Лозаноски 1 Александар Вановски 2
Вилдан Нухи 1 Ристе Спасов 2
Нadica Мihova 1 Андреј Петровски 2
Име и презиме 1 Никита Митровиќ 2
Тамара Ристова 1 Кристијан Костадиновски 2
Кристијан Трајчески 1 Андреј Јанков 2
Никола Неделчевски 1 Христијан Бојовски 2
Милан Миленков 1 Љупче Николоска 2
Зоран Мановски 1 Бора Малик 2
Милан Додевски 1 Ана-Марија Павлеска 2
Филип Антевски 1 Јованче Петровски 2
Дино Љајиќ 1 Алмедина Алити 2
Сtefan Stefanov 1 Мики Симоновски 2
Александар Будиќ 1 Јована Ташеска 2
Николче Стеваноски 1 Бранислав Ѓоргиев 2
Филип Андоновски 1 Абдула Јахија 2
Hамза Aрифи 1 Суад Фaзли 2
Розафа Ферати 1 Хадис Сали 2
Аурон Баjрами 1 Билјана Велинова 2
Симона Пеовска 1 Никола Дуков 2
Марија Талеска 1 Никола Ризовски 2
Наташа Лазароска 1 Драгана Китановска 2
Ивана Петроска 1 Ружица Стојановска 2
Кети Спиркоска 1 Филип Јовановски 2
Ѓоко Бојаџиевски 1 Младен Трајковски 2
Александар Цветановски 1 Андријан Јаневски 2
Дарко Сталетовиќ 1 Ангела Чагорска 2
Ивана Трпчевска 1 Климент Ефтимов 2
Марија Илиеска 1 Бобан Гоцевски 2
Љубица Илова 1 Марија Ѓероска 2
Мартин Бошковски 1 Кристина Богдановска 2
Николчо Стојчевски 2
Петар Бундевски 2
Eмир Aјроски 2
Напомена:
Студентите во Група 1 ќе треба да ги изведуваат вежбите по предметот Геодезија 1 во четврток
од 16 часот (според распоредот на часови во сала 111). Додека студентите кои се од Група 2, вежбите ќе треба
да ги изведуваат во петок од 9 часот веднаш по предавањата (според распоредот на часови во сала 76).
Скопје, 23.02.2018 г. Од предметниот наставник