Страна на катедрите по геодезија

доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев

Е-пошта Печати PDF
There are no translations available.

Доцент, д-р


тел: 3116-066 лок.238

imgp4350


факс: 3118-834


e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
Катедра по геодезија


Градежен факултет


бул. Партизански одреди бб, П.Фах. 560


1000 Скопје


Македонија

Вежби по предметите:

 • Геодетски подлоги
 • Катастар
 • ГеоИС
 • Софтверски пакети во геодезијата
 • Менаџмент на недвижности
 • ГеоИС за студентите по архитектура
 • ...


Научно-истражувачки проекти:

 • CORINE Land Cover 2006, Меѓународен проект за мултиспекрална Фотоинтерпретација на орбитални слики и ажурирање на базата на податоци од проектот CORINE Land Cover 2000

Публикации:

Книги


Научни трудови на симпозиуми, конференции
 • Registration of 3D Situations in R. Macedonia, Problems and Needs, FIG Working Week 2009
 • 3D Cadastre related to the situation in Macedonia Albena, R. Bulgaria, 12-16 June, 2006

Наслов на дипломска работа:

 • Базични претпоставки за реализација на современ катастарски систем

Наслов на магистерскa тезa:

 • Анализа на недостатоците на македонскиот катастарски систем иницирани од недостатокот на механизми за регистрација на 3Д ситуациите (Analysis of the drawbacks in Macedonian cadastre system initiated by the lack of mechanisms for registration of 3D situations)

Наслов на докторска тезa:

 • Труд во изработка. Област на истражување: Нелегално изградени објекти

Дополнителни активности:

 • ...