Страна на катедрите по геодезија

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

проф. д-р Лазо Димов

E-mail Print PDF

Вонреден професор, д-р

тел: 3116-066 лок. 138

slikalazo3

факс: 3117-367

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 

Катедра за геодезија

Градежен факултет

бул. Партизански одреди бб, П.Фах. 560

1000 Скопје

Македонија

Предавања по предметите:

 • Инженерска геодезија
 • Геодетска метрологија
 • Фотограметрија
 • Далечинска детекција
 • ...

Научно-истражувачки проекти:

 • ...
 • ...

Публикации:

Книги

 • ...
 • ...

Научни трудови во списанија

 • ...

Научни трудови на симпозиуми, конференции

 • ...

Менторство на дипломски работи:

 • ...

Менторство на магистерски тези:

 • ...

Менторство на докторски тези: