Страна на катедрите по геодезија

Резултати од писмен испит по Геодезија 1 од 29.01.2018 г.

Е-пошта Печати PDF
There are no translations available.

Р Е З У Л Т А Т И

од писмениот дел од испитот ГЕОДЕЗИЈА 1

одржан на ден 29.01.2018 година.

Писмениот дел од испитот по Геодезија 1 го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

поени

877

51

1061

условно

1151

58

1153

55

1163

условно

1216

условно

1231

условно

1259

условно

Усниот дел од испитот ќе се одржи на 1.02.2018 г. (четврток) со почеток од 12.00 часот.

Скопје, 29.01.2018 г.

Од предметниот наставник