Страна на катедрите по геодезија

Резултати од писмен испит по Геодезија 1 од 19.05.2018 г.

Е-пошта Печати PDF
There are no translations available.

Р Е З У Л Т А Т И

од писмениот дел од испитот ГЕОДЕЗИЈА 1

одржан на ден 19.05.2018 година.

Писмениот дел од испитот по Геодезија 1 го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

поени

1279

82

1316

100

1317

64

1354

100

Усниот дел од испитот ќе се одржи во договор со предметниот наставник по завршетокот на Геодетската пракса во Охрид.

Скопје, 22.05.2018 г.

Од предметниот наставник