Страна на катедрите по геодезија

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

доц. д-р Златко Богдановски

E-mail Print PDF

Доцент, д-р


тел: 3116-066 лок.139

SlikaZlatko


факс: 3118-834


e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете


 


Катедра за виша геодезија


Градежен факултет


бул. Партизански одреди бб, П.Фах. 560


1000 Скопје


Македонија

Вежби по предметите:

 • Основи на геодезијата
 • Геодезија 1
 • Геодезија 2
 • Геодетска мерна технологија
 • Просторно планирање
 • Геодезија за студентите по градежништво и геотехника
 • Глобални Позициски Системи
 • Сателитска геодезија


Научно-истражувачки проекти:

 • BALGEOS (BALkan GEodetic Observing System) - (2008-2009)
 • BALGEOS II - Balkan Countries Integration into GGOS (2009 - 2010)
 • GNSS Atmosphere (2011 - 2013)

Наслов на дипломска работа:

 • "Определување на карактеристиките, можностите и точноста на мерењата на хоризонтални агли со современиот инструмент Leica TCR407power", Градежен факултет, Скопје, 2006

Наслов на магистерскa тезa:

 • "Воспоставување на ГПС основа за определување на геодинамиката на Скопската Котлина", Градежен факултет, Скопје 2008

Наслов на докторска тезa:

 • Докторската дисертација под наслов "Определување на геодинамиката на Скопската Котлина врз основа на геодетски мерења". Скопје 2015.
 • Област на истражување: Геодинамика, ГНСС, геодетска мерна технологија.