Страна на катедрите по геодезија

Резултати од усен испит по Геодезија1 одржан на 5.02.2018 г.

Е-пошта Печати PDF
There are no translations available.

Р Е З У Л  Т А Т И

од усниот дел од испитот по ГЕОДЕЗИЈА 1

одржан на ден 5.02.2018 година.

Испитот го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

оценка

1030

6

1064

6

1088

6

1100

6

1106

6

1151

7

1153

6

1155

6

1157

6

1169

7

1216

6

1231

7

1269

7

1278

6

Кандидатите со броевите на индекс 1020, 1030, 1100, 1106 и 1155 треба да донесат пријава кај предметниот наставник.

Скопје, 5.02.2018 г.

Од предметниот наставник