Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Резултати од усен испит по Геодезија1 одржан на 18.09.2017 г.

E-mail Print PDF

Р Е З У Л  Т А Т И

од испитот по ГЕОДЕЗИЈА 1

одржан на ден 18.09.2017 година.

Испитот по Геодезија 1 го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

писмено

усно

оценка

1150

6

6

6

1248

9

7

8

1293

6

6

6

Забелешка: Кандидатите чии што индекси не се прикажани во горната табела не го положиле испитот.

Скопје, 19.09.2017 г.

Од предметниот наставник