Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Резултати од усен испит по Геодезија1 одржан на 19.06.2018 г.

E-mail Print PDF

Р Е З У Л  Т А Т И

од усниот дел од испитот по ГЕОДЕЗИЈА 1

одржан на ден 19.06.2018 година.

Испитот го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

оценка

1256

7

1306

9

1307

7

1308

9

1312

9

1317

7

1322

10

1324

10

Кандидатите со броевите на индекс 1279 и 1354 да се јават на дополнителен усен испит кој ќе се одржи со усниот дел на испитот од вториот рок.

Скопје, 19.06.2018 г.

Од предметниот наставник