Страна на катедрите по геодезија

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Резултати од испитот по Геодезија 2 одржан на 22.05.2018 г.

E-mail Print PDF

 

Р Е З У Л  Т А Т И

од испитот по ГЕОДЕЗИЈА 2

одржан на ден 22.04.2018 година.

Испитот по Геодезија 2 го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс

редовност

испит

оценка

1236

6

1237

8

1280

8

Забелешка: Кандидатите чии што индекси не се прикажани во горната табела не го положиле испитот.

Напомена: Дефинитивната оценка ќе биде формирана врз основа на оценката од редовност на предавања и вежби, и оценката од испитот.

Скопје, 24.05.2018 г.

Од предметниот наставник