Соопштение за геодетска пракса

На ден 28.05.2019 год. (вторник) во АМФИТЕАТАР со почеток од 10:00 часот ќе се одржи состанок со студентите од прв циклус на студии по геодезија кои треба да изведат геодетска пракса во оваа учебна година.

 Присуството е задолжително.

Скопје, 23.05.2019 год.
Соопштение за промена на распоредот на испити
Задачи за вежбање по Геодезија (градеж. и геотех.)
Резултати од писмениот дел од испитот по Основи на геодезија одржан на ден 31.01.2019 год.

Превземи резултати
Резултати од писмениот дел од испитот по Геодезија 1 одржан на ден 18.01.2019г.