Резултати од писмениот дел од испитот по Геодезија 1 одржан на ден 18.01.2019г.
Соопштениe за писмениот испит по предметот Современ Катастар

Првиот писмен испитен рок по предметот Современ Катастар ќе се одржи на 30.01.2019г. со почеток во 17:00 часот.
Соопштение за одбрана на елаборати по Основи на геодезија – втор термин

Колегите кои не го одбраниле Елаборатот по Основи на геодезија во првиот закажан термин, можат да го одбранат во вториот термин за одбрана закажан за 10.01.2019 година во 10 часот во кабинетот кај асист. Томе Геговски.

 

Скопје, 9.01.2019

Од предметниот наставник
Резултати од колоквиумот по Основи на геодезија одржан на 27.12.2018 г.