Статика

image_pdfimage_print

Наставници

Термини и локација на часовите

Предавања

 • Група 1: Среда 09:00 – 11:45 часот
 • Група 2: Среда 15:00 -17:45 часот

Вежби

 • Група 1: Среда 12:00 – 14:45 часот
 • Група 2: Среда 18:00 – 20:45 часот

Литература

Основна литература:

 • Авторизирани предавања по Статика (може да ги превземете овде)
 • Збирка задачи по техничка механика – Статика, М.Гугуловски, С.Ончевска, Б.Сибиновиќ, Д.Битраков

Како дополнителна литература може да се користи било кој друг учебник или збирка задачи по Статика.

Термини за консултации

 • Проф. д-р М. Цветковска, дополнително ќе биде објавен
 • Доц. д-р В. Витанов, дополнително ќе биде објавен, кабинет 31
 • Асист. м-р Ц. Чифлиганец, дополнително ќе биде објавен, кабинет 30
 • м-р М. Јованоска, дополнително ќе биде објавен, кабинет 30
 • Сораб. Р. Волчев, дополнително ќе биде објавен, кабинет 30
 • Сораб. Н. Постолов, дополнително ќе биде објавен, кабинет 30