Соопштение за одбрана на елаборати по Основи на геодезија – втор термин

Колегите кои не го одбраниле Елаборатот по Основи на геодезија во првиот закажан термин, можат да го одбранат во вториот термин за одбрана закажан за 10.01.2019 година во 10 часот во кабинетот кај асист. Томе Геговски.

 

Скопје, 9.01.2019

Од предметниот наставник