Резултати од ипитот по предметот Современ Катастар одржан 12.09.2019г.

image_pdfimage_print
Студентите со број на индекс:
-420
-418
-382
-425(условно)
-293(условно)
-357(условно)
-413(условно)
-399(условно)
-433(условно)
-938(условно)
-430(условно)
-342(условно)
Да се јават на усмен испит на 18.09.2019 г. со почеток во 10:30 часот.