Резултати од испитот по Просторно планирање одржан на 3.07.2018 г.

image_pdfimage_print

Р Е З У Л  Т А Т И

од испитот  по ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

одржан на ден 3.07.2018 година.

Испитот по Просторно планирање го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс оценка
1192 6
1231 9
1271 6
1278 8
1289 10

Забелешка: Кандидатите кои биле на испитот, а чии што индекси не се прикажани во горната табела не го положиле истиот.

Скопје, 8.07.2018 г.

Од предметниот наставник