Резултати од усниот дел од испитот по Основи на геодезија одржан на 3.07.2018 г

image_pdfimage_print

Р Е З У Л  Т А Т И

од усниот дел од испитот  по ОСНОВИ НА ГЕОДЕЗИЈА

одржан на ден 3.07.2018 година.

Усниот дел од испитот по Основи на геодезија го положија кандидатите со следните броеви на индекс:

индекс оценка
1270 6
1319 7
1323 7
1325 6
1326 6
1334 6
1335 6
1344 6
1350 9
1361 6

Забелешка: Кандидатите кои биле на испитот, а чии што индекси не се прикажани во горната табела не го положиле истиот..

Скопје, 8.07.2018 г.

Од предметниот наставник